Prenumerata czasopism

Biblioteka w Kobyli prenumeruje:

  • czasopismo fachowe : Poradnik Bibliotekarza,
  • czasopismo dla dzieci i młodzieży: Popcorn,
  • tygodnik regionalny: Nowiny Raciborskie.

Biblioteka w Pogrzebieniu prenumeruje:

 

  • tygodnik regionalny: Nowiny Raciborskie
  • czasopismo fachowe: Biblioteka w szkole