Historia biblioteki

Na terenie Gminy Kornowac działają dwie biblioteki publiczne. Biblioteka w Pogrzebieniu, została powołana przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pogrzebieniu 1 stycznia 1949 roku.

Biblioteka w Kobyli działa od roku 1980  została utworzona jako filia nr 5 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach. Wcześniej w Kobyli istniał punkt biblioteczny do którego książki były dowożone z biblioteki w Pogrzebieniu.

(Gmina Kornowac powstaje w roku 1993 w wyniku nowego podziału administracyjnego. Od Gminy Lyski odłączyło się pięć sołectw – Pogrzebień, Rzuchów, Kornowac, Łańce i Kobyla tworząc nową gminę z w Kornowacu.)

Uchwałą nr IV/21/93  Rady Gminy w Kornowacu z dnia 27 kwietnia 1993 roku na terenie nowo powstałej gminy utworzono  Gminną Bibliotekę Publiczną w Kornowacu i nadano jej statut. Siedzibą nowo powołanej biblioteki zostaje placówka w Pogrzebieniu zaś jej filią biblioteka w Kobyli. Dyrektorem Biblioteki zostaje pani Irena Jeszka.

W roku 2006 z inicjatywy ówczesnego wójta oraz radnych z sołectwa Kobyla,  biblioteką główną zostaje dotychczasowa filia w Kobyli zaś filią biblioteka w Pogrzebieniu.

Uchwałą nr XXXIX /157/2006 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 marca 2006 r utworzono Gminną Bibliotekę w Kornowacu, działającą w formie samodzielnej instytucji kultury. Siedziba Biblioteki mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli przy ul. Głównej 78.