Spotkanie z ciekawym człowiekiem

Na spotkanie z uczniami klas VII i VII w Kornowacu, Gminna Biblioteka Publiczna w ramach projektu „Artystyczny Misz Masz w Bibliotece!” zaprosiła pana Wojciecha Wojtaka. Pan Wojciech jest kierownikiem Obserwatorium Geofizycznego PAN w Raciborzu – opowiedział w ciekawy sposób o swojej pracy i historii raciborskiej stacji sejsmicznej.

Zadanie zrealizowane w ramach projektu grantowego i jest finansowane ze środków EFRROW pozyskiwanych za pośrednictwem LGD Stowarzyszenia LYSKOR.