Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

naborplakat

Wójt Gminy Kornowac – Gminny Komisarz Spisowy w Kornowacu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Szczegóły naboru znajdują się na stronie Urzędu Gminy w Kornowacu.