„Gmina Kornowac wczoraj i dziś”

 

18 grudnia w bibliotece w Kobyli odbyło się spotkanie z panią Jolantą Błaszczok redaktorem książki wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kornowacu pt. ”Gmina Kornowac wczoraj i dziś” . Publikacja została wydana z okazji 20 – lecia istnienia Gminy.
Publikacja ma formę kalendarium, w którym przedstawiono najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na historię gminy. Pani Jolanta podkreśla że opracowanie nie jest pracą naukową, a jedynie próbą przedstawienia wybranych faktów z dwudziestu lat istnienia gminy dlatego nie ma w niej przypisów czy bibliografii. Zainteresowani czytelnicy z książką  mogą zapoznać się i wypożyczyć w placówkach bibliotecznych naszej gminy. Zapraszamy.