Archiwum dzienne: 05/08/2021

Wycieczka do Pszczyny

Wycieczka do Pszczyny

25.08.2021

W programie:

-lekcja przyrody w Zagrodzie Żubrów

-zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Wszelkich informacji związanych z wyjazdem udzielamy w Gminnej Bibliotece

Publicznej w Kobyli oraz pod nr tel. 32 430 12 00

Zadanie zrealizowane w ramach projektu grantowego i jest finansowane ze środków EFRROW

pozyskiwanych za pośrednictwem LGD Stowarzyszenia LYSKOR