Wystawa zdjęć w GBP w Kobyli

W siedzibie Gminnej Biblioteki w Kobyli można oglądać wystawę zdjęć z przeprowadzonych przez bibliotekę spotkań autorskich z Kazimierzem Szymeczko, Renatą Piątkowską, Agnieszką Frączek i Izabellą Klebańską. Wystawa jest ostatnim etapem zakończonego projektu pt. ” Cykl spotkań autorskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kornowacu jako jedna z form promujących czytelnictwo”, którego celem było przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zachęcenie najmłodszych odbiorców bibliotek do korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej przygotowanej przez te instytucje, a także wzmocnienie potencjału edukacyjnego i znaczenia bibliotek jako lokalnych centrów kultury.