Informacja dla czytelników!

Drodzy czytelnicy!

Biblioteka Główna w Kobyli i filia w Pogrzebieniu

informuje, że w najbliższym czasie wznowi działalność!

Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej przygotowujemy obecnie bibliotekę do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii.

 

W trosce o Wasze bezpieczeństwo wprowadzone rozwiązania są konsultowane z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

i organizatorem biblioteki.

 

Biblioteka będzie otwarta z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

uwzględniających liczbę użytkowników i warunki lokalowe,

o których Was wcześniej poinformujemy.

 

Na otwarcie musimy jeszcze trochę poczekać!