Spotkanie z Romanem Pankiewiczem

W szkole podstawowej w Kornowacu w ramach realizowanego projektu „Z biblioteką zawsze ciekawie!” zostało zorganizowane spotkanie z Romanem Pankiewiczem, który jest pasjonatem zwiedzania. Chętnie poznaje nowe miejsca, kulturę, tradycje i zwyczaje mieszkańców. To spotkanie nawiązywało do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Opowieści  poparte były prezentacją multimedialną. Podczas spotkania nasz gość wcielił się w postać Józefa Piłsudskiego, przedstawił najważniejsze etapy związane z procesem odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Pisarz przybliżył kilka  sławnych postaci, które miały wpływ na losy naszego państwa. Była też mowa o patriotyzmie, szacunku do symboli narodowych, a także o tym w jaki sposób wszyscy możemy zadbać o swoje najbliższe otoczenie.