Zaproszenie

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kornowac

na spotkanie z panią Jolantą Błaszczok

redaktorem publikacji

Gmina Kornowac wczoraj i dziś.

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2013 roku

o godzinie 18.00 w Bibliotece w Kobyli.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Publikacja wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kornowacu.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.