8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

W tym roku Dzień Bibliotekarza na Śląsku odbędzie się 24 maja na Zamku Piastowskim w Raciborzu gdzie bibliotekarze województwa śląskiego obchodzić będą Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Uroczystość, odbywającą się w roku jubileuszu 65-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu, patronatem objęli prezydent miasta i starosta raciborski. Przedstawią oni historię i teraźniejszość ziemi raciborskiej.
W programie przewidziano wręczenie Nagrody Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. J. Lompy, Nagrody SBP dla Bibliotekarza Roku 2012 w województwie śląskim oraz odznaczeń resortowych, samorządowych i SBP dla wyróżniających się bibliotekarzy.