8-15 maja Tydzień Bibliotek

Hasło Tygodnia Bibliotek 2013 - „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”
Akcja Tygodnia Bibliotek ma na celu podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego.
Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych, staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd.. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.