Biblioteka w liczbach 2012

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu

W roku 2012 zapisano do biblioteki w Kobyli i Pogrzebieniu 545 czytelników,

w tym do lat 15-stu 248.

Struktura wypożyczeń na zewnątrz

wypożyczenia ogółem: 6270

literatura dziecięca i młodzieżowa: 2073

literatura  piękna dla dorosłych: 3580

literatura popularno- naukowa 617

liczba odwiedzin  w bibliotekach 3617

Udostępnianie na miejscu

Liczba odwiedzin w czytelni 517

Struktura wypożyczeń na miejscu

literatura dziecięca i młodzieżowa 163

literatura piękna dla dorosłych 59

literatura popularno -naukowa 114

wypożyczenia na miejscu ogółem 340

Przybyło książek

ILOŚĆ

WARTOŚĆ

dotacja z MKiDN

298

4900,00

dotacja z budżetu

247

5422,76

dary

63

548,64

OGÓŁEM

608

10871,40

Stan księgozbioru 20329 woluminów

Wartość księgozbioru 118990,78